درباره من

من! اسمم که هست! دانشجوی سال آخر آخر مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه صنعتی اصفهان‌ام. (آخر آخر یعنی سال پنجم)

اهل غرب! غرب غرب! سرپل ذهاب. هم حال من خوب است، هم حال خانواده‌ام. حال همشهری‌هایم را آن‌چنان نمی‌دانم، ولی قبل زلزله بهتر بود.

دائم‌الفکر! INFP! دائم الرویا!

فکر نکنم دو سه سال دیگر کسی بماند که به من بگوید مهندس! حتی شده دعا کنید که نگویند. مرا چه به مهندس شدن!

خیلی علاقه‌مند به پادکست دادن!

در حال دل کندن از شبکه‌های اجتماعی!