درباره من

دائم‌الفکر! INFP! دائم الرویا!

فکر نکنم دو سه سال دیگر کسی بماند که به من بگوید مهندس! حتی شده دعا کنید که نگویند. مرا چه به مهندس شدن!

خیلی علاقه‌مند به پادکست دادن!

در حال دل کندن از شبکه‌های اجتماعی!