یادداشتی بر کتابخوان فیدیبوک

خب! بریم سر اصل مطلب! فیدیبوک ارزون‌ترین کتابخونیه که می‌تونین تو بازار پیدا کنین، پس از لحاظ اقتصادی کمترین ریال ممکن از جیب شما بیرون می‌ره، ولی آیا فیدیبوک ارزشش رو داره؟ کیندل می‌شه گفت ما تو بازار دو نوع کتابخون داریم، البته دو تا و نصفی. یکی که کیندل و کتابخون‌های خارجکی از نوع …

یادداشتی بر کتابخوان فیدیبوک ادامه »